BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 67

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przedszkola Samorządowego nr 67

 

ul. Skwerowa 3, tel. 12 265 56 72

ul. Praska 52 - Budynek I, tel. 12 266 08 67

 

godziny pracy placówki: 6:30 - 17:00strona www : http://p67krakow.edupage.orge-mail: p67krakow@wp.pl


Organ prowadzący przedszkole: Gmina Miejsca Kraków

 

Wydział Edukacji

ul. Stachowicza 18

tel. 12 616 51 92

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Krakowie

ul. Ujastek 1, 30-001 Kraków

tel. 12 633 08 64

 

Charakterystyka placówki:

  • budynek piętrowy,

  • posiada 5 sal dydaktycznych,

  • jest wyposażona w kuchnię,

  • obok przedszkola znajduje się ogród z placem zabaw.

 

Oddziały przedszkolne:

 

Oddział I dzieci 3-letnie

Oddział II dzieci 3,4-letnie

Oddział III dzieci 4,5-letnie

Oddział IV dzieci 5,6-letnie

Oddział V dzieci 6-letnie

 

 

 

 

             
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015 dwa oddziały tj. II i III od 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku uczestniczą w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków”.

 


 

 

Kilka słów o naszym przedszkolu…..

Samorządowe Przedszkole nr 67 w Krakowie to drugi dom dla każdego dziecka, stawiający na jego bezpieczny i harmonijny rozwój. Nasze dzieci otoczone są wykwalifikowaną kadrą i pracownikami o szczególnej wrażliwości na potrzeby najmniejszych. Dbamy o dobro każdego dziecka, jego rozwój, emocje, radość i entuzjazm. Nie ustajemy w poszukiwaniach coraz lepszych form i metod pracy z dziećmi. Pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą prowadzimy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej. Przedszkole jest placówką siedmiooddziałową mieszczącą się w dwóch budynkach. Przy ul. Skwerowej 3 znajduje się pięć oddziałów, a przy ul. Praskiej 52 dwa oddziały. Każdy z budynków posiada piękny zielony ogród, który pozwala dzieciom na aktywny i atrakcyjny pobyt na świeżym powietrzu w otoczeniu dużej ilości drzew. Jego wyposażenie umożliwia prowadzenie ciekawych i twórczych zajęć z naszymi wychowankami.

 

Misja i wizja przedszkola

Jesteśmy przedszkolem ekologicznym preferującym sport, rekreację oraz aktywny styl życia, a jednocześnie nastawionym na twórczy rozwój dziecka.

Przedszkole moim drugim domem. Stawia na mój twórczy i wszechstronny rozwój. W nim uczę się patrzeć i zauważać to, co się dookoła mnie dzieje, obserwować otaczający mnie świat, być jego aktywnym uczestnikiem, aby bezpiecznie stawiać kolejne kroki.

 

- Stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.

- Wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności i w ten sposób kreujemy postawy twórcze.

- Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

- Rozbudzamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości.

- Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumienia swoich uczuć.

- Dbamy o indywidualność i podmiotowość każdego dziecka.

- Wdrażamy do przestrzegania norm społecznych.

- Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

- Dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków ucząc właściwych zachowań w otaczającym ich świecie.

- Pragniemy, aby wychowanek naszego przedszkola wyrósł na aktywnego człowieka, uwrażliwionego na piętno otaczającego go świata, mogącego bezpiecznie poruszać się po rozmaitych jego ścieżkach.

- Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci oraz dzięki nowym możliwościom wykorzystania ogrodu rozszerzamy naszą ofertę edukacyjną w obszarze edukacji zdrowotnej.

- Organizujemy sytuacje edukacyjne pozwalające dzieciom realizować potrzebę ruchu, świadomość korzystnego wpływu rekreacji oraz ruchu na zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie, wyzwalające radość z wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz zabaw ruchowych i gier sportowych. W czasie dziennego pobytu w przedszkolu proponujemy naszym wychowankom dużą ilość bezpiecznych i zdrowych zajęć ruchowych zarówno w sali i w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów i sprzętu sportowego. Dzieci mają możliwość kształtowania sprawności i zwinności podczas uczestnictwa w spacerach i pieszych wycieczkach.

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od złożenia wniosku.