BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 58 w Krakowie

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowego Przedszkola nr 58

ul. Skośna 2
30-383 Kraków

tel. 12 268 22 39, 12 268 22 51
NIP 676 243 26 00Strona www: www.przedszkole58.com.pl


e-mail: przedszkole58@vp.pl

 

 
Logo Samorządowe Przedszkole nr 58 w Krakowie

 


 
 

Jesteśmy Samorządowym Przedszkolem nr 58, przedszkole mieści się przy ulicy Skośna 2 w Krakowie. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, a nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

Placówka mieści się w wolno stojącym budynku piętrowym, z przestronnym ogrodem - placem zabaw dla dzieci, wyposażonym w sprzęty terenowe oraz zabawki dostosowane do wieku i możliwości dzieci.
 

W naszym przedszkolu przebywają dzieci w wieku 3 - 6 lat. Obecnie mamy 245 wychowanków, którzy są podzieleni według kryterium wiekowego na dziewięć grup. Każda grupa posiada swoją salę wyposażoną w odpowiednie do potrzeb meble, kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce do zajęć dydaktycznych.


Wszystkim dzieciom zapewniamy troskliwą opiekę w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Nasze przedszkole to miejsce przyjazne każdemu dziecku.

 

W wychowaniu stawiamy na podmiotowość, koncentrujemy się na jednostce i jej indywidualnych potrzebach, by dziecko miało szansę poznać siebie, swoje możliwości, nauczyć się wiary we własne siły, zawsze osiągać sukces.

 

Najlepszą jakość opieki wychowawczo - dydaktycznej możemy zapewnić dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze: pedagogów i instruktorów zajęć dodatkowych oraz wielkiemu zaangażowaniu pracowników obsługi.

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

 


 

 

Organ Prowadzący Przedszkola:

Gmina Miejska Kraków

 

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Edukacji
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

 


Organ Nadzoru Pedagogicznego:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Ujastek 1
31-752 Kraków