BIP MJO - Przedszkole Nr 33

Polityki, programy, raporty

Raporty:

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Programy

Programy obowiązujące w przedszkolu są zgodne z Podstawą programową Wychowania Przedszkolnego.
Przedszkole pracuje w oparciu przedszkolny zestaw programów na rok szkolny 2016/2017 zatwierdzony przez dyrektora.

  • Program wychowania przedszkolnego, "Świat przedszkolaka" opracowany przez zespół WDN Samorządowego Przedszkola   nr 33 w Krakowie, pod kierunkiem mgr Elżbiety Skalskiej i mgr Anny Pogorzelskiej
  • Program wychowania przedszkolnego. "Zbieram, poszukuję, badam w przedszkolu" opracowanego przez Dorotę Dziamską
  • Program wychowawczy opracowany przez zespól nauczycieli  Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie pod kierunkiem mgr Elżbiety Skalskiej
  • Program profilaktyczny opracowany przez zespół nauczycieli Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie pod kierunkiem mgr Elżbiety Skalskiej
  • Program gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w przedszkolu - J. Skrzypczak
  • Program zajęć umuzykalniających dla dzieci - A. Drabek
  • Program nauczania religi "Jesteśmy dziećmi Pana Boga" Red. D. Jackowiak, ks.J. Szpet