BIP MJO - Przedszkole Nr 33

Polityki, programy, raporty

Raporty:

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Programy

Programy obowiązujące w przedszkolu są zgodne z Podstawą programową Wychowania Przedszkolnego.
Przedszkole pracuje w oparciu przedszkolny zestaw programów na rok szkolny 2017/2018 zatwierdzony decyzją dyrektora.

  • Program wychowania przedszkolnego" Od przedszkolaka do pierwszaka"  opracowany przez Iwonę Brodę
  • Program wychowania przedszkolnego. "Zbieram, poszukuję, badam" opracowany przez Dorotę Dziamską i Marzenę Buchnat
  • Program gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w przedszkolu -  opracowany przez J. Skrzypczak
  • Program zajęć umuzykalniających dla dzieci - opracowany przez  A. Drabek
  • Program nauczania religii "W radości dzieci Bożych" opracowany przez T. Śmiech