BIP MJO - Przedszkole Nr 33

Finanse i mienie


W 2018 roku  wydatki  przedszkola w kwocie 1 356 100 zł  przeznaczone są na:

 • bieżące opłaty za media
 • zakup środków żywności
 • wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki
 • zakup materiałów i wyposażenia
 • zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
 • koszty usług remontowych
 • koszty pozostałych usług
 • podróże służbowe krajowe (bilety MPK)
 • różne opłaty i składki- ubezpieczenie rzeczowe
 • odpisy na ZFSS
 • szkolenia pracowników