BIP MJO - Przedszkole Nr 33

Środki trwałe: stan na dzień 1 stycznia 2018r

Środki trwałe : stan na dzień 1 stycznia 2017r

Środki trwałe : stan na dzień 31.03.2016r.

 

 

Przedszkole dysponuje powierzchnią pod montaż tablic reklamowych oraz pomieszczeniami pod najem, dzierżawę lub użyczenie.

Najem odbywa się zgodnie z uwzględnieniem Uchwały nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 1993r w sprawie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenie przedszkoli i szkół podstawowych w zwiazku z mozliwością uzyskania przez te placówki dochodów na środki specjalne  z póź. zm.

 

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń stan na dzień 31XII 2017