BIP MJO - Przedszkole Nr 33

Informacje o jednostce


Nazwa: Przedszkole Nr 33
Symbol: PK33
Adres: ul. Rżącka 1, 30-687 Kraków
Telefon: +48126584564
Faks: 126584564
Email: przedszkole33napiaskach@wp.pl
WWW: http://www.przedszkole-33.blizej.info
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/Skalskela
NIP: 6793056210
REGON: 121331192
Zakres działania: działalność opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna
Uwagi: Dana kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor mgr Agata Jelonek
wicedyrektor mgr Elżbieta Skalska
Organ Prowadzący  Gmina Miejska Kraków
Organ Nadzorujący  Kuratorium Ośwaty w Krakowie