BIP MJO - Żłobek Nr 22

Informacje organizacyjne

 

Żłobki pod względem prowadzonej gospodarki finansowej są jednostkami budżetowymi, które obsługę gospodarczą i finansowo-księgową prowadzą we własnym zakresie.

 

Zapisy do żłobka trwają przez cały rok, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc. Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić Kartę zapisu dziecka (dostępna jest w danym żłobku lub poniżej), którą należy złożyć u dyrektora wybranego żłobka.W tym zakresie, w Krakowie nie obowiązuje „rejonizacja" ze względu na miejsce zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 

Przyjęcie dziecka do żłobka wiąże się z podpisaniem umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Samorządowego nr 22.

Korzystanie ze żłobka jest odpłatne.

 

Rodzice lub opiekunowie dziecka ponoszą także odpłatność za wyżywienie dziecka.


Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje Referat Zdrowia w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
Tel. 012 616-96-97/-86

Do pobrania:

-wzór umowy w sprawie korzystania z usług żłobka 

- karta zapisu dziecka do żłobka 
(uwaga: wypełnienie karty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem dziecka do wybranego żłobka ze względu na możliwość braku wolnych miejsc w danej placówce).

 

 


 Zarejestruj swoje dziecko online