BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 7 w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego Nr 7 w Krakowie


os. Zielone 28,

31-971 Kraków

tel. 12-644-37-98

 


Żłobek Samorządowy Nr 7 w Krakowie
 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.