BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 6 w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 6 w Krakowie

 

 os. Piastów 42,
31-624 Kraków

tel. 12 648 55 71
e-mail: zlobek@zlobek6.pl


 

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony domowej:

www.zlobek6.pl
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.