BIP MJO - Żłobek Nr 5Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 5


os. Willowe 2, 31-901 Kraków

tel. 12-644-24-43

e-mail zlobek5@gmail.com 

 


 

 

 

 

 

 

 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Żłobka. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.