BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej

30 - 725 Kraków, ul. Łanowa 43  

Tel: 12 - 653 - 20 - 41, 12 - 650 - 54 - 60,
Fax: 12 -653 - 03 - 90
          Email: dpslanowa43@ceti.pl             
Strona domowa: http://www.ceti.pl/lanowa
 Misja Placówki

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.