BIP MJO - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych

Biuletyn Informacji Publicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla ChłopcówGimnazjum Specjalne nr 59 Kraków ul. Górka Narodowa 116
Gimnazjum Specjalne nr 59 Filia nr 1 Kraków ul. Parkowa 12
Gimnazjum Specjalne nr 59 Filia nr 2 Kraków os. Szkolne 27
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 59 Kraków ul. Górka Narodowa 116Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Krakowie realizuje projekty pn: "Samodzielne Życie" oraz
"ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu    Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.