BIP MJO - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie

ul. Górka Narodowa 116, 31-234 KrakówW strukturze placówki znajdują się:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 59 z oddziałami Gimnazjum Specjalnego nr 59
Młodzieżowy Ośrodek Socjotarapii nr 2
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 z oddziałami Gimnazjum Specjalnego nr 85

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.