BIP MJO - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9

zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

 

Przeprowadzenie kursów Prawa jazdy kat. T dla uczniów

Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Wzór umowy,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 4 – Wzór informacji dotyczącej osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

- zamieszczono dnia 24.09.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- zamieszczono dnia 02.10.2018 r.