BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

W tym dziale prezentujemy informacje dotyczące programów oraz zadań realizowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zgodnie z zakresem wynikającym ze statutu jednostki.

 

 

POLITYKI I PROGRAMY


WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADEM KARNYM KRAKÓW - NOWA HUTAzawiera informacje dotyczące nieodpłatnego zatrudniania skazanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

 

WALKA Z NIELEGALNYM GRAFFITI – zawiera informacje na temat usuwania obraźliwych i wulgarnych napisów z obiektów zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

 

KONKURSY NA MURALE - zawiera informacje o działaniach mających na celu poprawę estetyki przestrzeni miejskiej

 


ROZLICZENIA MEDIÓW - zawiera informacje o zasadach dotyczących rozliczania opłat niezależnych od właściciela w budynkach zarządzanych przez Gminę Miejską Kraków.OBNIŻKI CZYNSZU - zawiera informacje o zasadach stosowania obniżek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków oraz w lokalach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie województwa małopolskiego.UŁATWIENIA DLA DŁUŻNIKÓW - zawiera informacje o instrumentach prawnych mających na celu udzielenie osobom zajmującym lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków pomocy w regulowaniu opłat bieżących, jak i w spłacie powstałych należności.POTRZEBY REMONTOWE I PLAN ROBÓT ZBK - zawiera informacje na temat Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

 

RAPORTY I WYKAZY


NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANE LUB ADMINISTROWANE PRZEZ ZBK - zawiera wykaz budynków pozostających w zarządzie lub administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie:

Wykazy nieruchomości, o których mowa powyżej, publikowane są w module „Finanse i mienie".

 

 

REMONTY BUDYNKÓW I LOKALI ZARZĄDZANYCH LUB ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZBK - zawiera informacje o remontach budynków i lokali, okresowych przeglądach budynków wynikających z art. 62 Prawa budowlanego, bieżącej konserwacji budynków i utrzymania całodobowego pogotowia technicznego oraz udziale Gminy Miejskiej Kraków w kosztach remontów stosownie do udziału w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

 


FORTY ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK - zawiera listę fortów na terenie Krakowa zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz szczegółową informację o poszczególnych obiektach.