BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

brak naborów trwających

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale F-K w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 maj 2018
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w dziale OP w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 podinspektor w Dziale Finansowo - Księgowym
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Podinspektor w dziale F-K
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 podinspektor Dz.TG
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Inspektor ds. BHP i PPOŻ 2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Kierownika Zespołu OT Nr 3
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Kierownik Zespołu O-T nr 3.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 5 5 - kierownik Zespołu O-T nr 3.
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Zespołu OT Nr 4 w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Zespołu Nr 3 w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 - inspektor bhp
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu O-T Nr IV w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Działu Żywienia w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu III OT Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu I OT w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 - inspektor bhp


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach