BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Gościcie Państwo na stronach Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat naszej działalności. Na jego stronach znajdziecie Państwo informacje dotyczące:

  • statusu prawnego ośrodka
  • struktury organizacyjnej
  • realizowanych zadań
  • sposobach załatwiania spraw – obowiązujących procedurach
  • finansów i mienia
  • ogłaszanych konkursów
  • jednostek należących do systemu pomocy społecznej w Krakowie

BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, który z kolei połączony jest z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl, tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej jest możliwy również we wszystkich lokalach MOPS w Krakowie w formie wywieszanych na tablicach ogłoszeń.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej, zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji.

 

Zobacz również naszą stronę domową