BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
Logo ZSL

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespoł Szkół Łączności w Krakowie
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 


 

Dokumenty dotyczące naszej jednostki

  1. Statut Zespołu Szkół Łączności.
  2. Regulamin internatu.
  3. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.
  4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  5. Regulamin Rady Pedagogicznej.
  6. Instrukcja dotycząca zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej i odzieżą roboczą.
  7. Regulamin organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Uchwały RMK

  1. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr 1678/17 z dnia 29 marca 2017 roku, dotycząca przekształcenia zespołu szkół w związku z reformą oświaty.
  2. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr 2224/17 z dnia 22 listopada 2017 roku, w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. 
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-07-20 11:22:08
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2018-06-04 19:34:22
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2018-03-09 09:35:22
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2018-02-05 12:22:03
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2018-02-05 12:21:28
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-12-22 11:36:04
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-12-17 09:51:36
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-12-17 09:48:52
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-12-17 09:46:58
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-10-27 09:39:51
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-10-27 09:38:01
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-05-18 21:25:20
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-05-18 21:21:21
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-05-18 19:12:14
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-01-12 14:04:09
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-01-12 13:59:06
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-11-12 16:32:21
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-11-08 09:40:16
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2008-01-02 21:17:33
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-01-02 21:16:07
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2007-05-29 23:01:10
STADNIK GRZEGORZ
 Edycja
2006-10-21 11:41:48
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-10-20 15:00:15
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-10-20 09:59:08
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-10-20 09:58:04
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-10-20 09:47:10
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-10-20 09:45:27
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-10-20 09:45:05
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-10-20 09:42:30
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-22 09:38:46
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-20 18:13:02
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-20 18:09:01
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-20 18:06:50
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-20 17:54:12
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-20 17:53:47
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-20 17:49:26
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-20 17:49:23
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-20 17:49:02
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-20 17:48:15
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja