BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
Logo ZSL

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespoł Szkół Łączności w Krakowie
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 


 

Dokumenty dotyczące naszej jednostki

  1. Statut Zespołu Szkół Łączności.
  2. Regulamin internatu.
  3. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.
  4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  5. Regulamin Rady Pedagogicznej.
  6. Instrukcja dotycząca zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej i odzieżą roboczą.
  7. Regulamin organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.
  8. Regulamin okresowej oceny pracowników samorządwoych w ZSŁ.

Uchwały RMK

  1. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr 1678/17 z dnia 29 marca 2017 roku, dotycząca przekształcenia zespołu szkół w związku z reformą oświaty.
  2. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr 2224/17 z dnia 22 listopada 2017 roku, w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PAWEŁ KUCHARCZYK
Osoba publikująca:
WOJCIECH SOŚNICKI
Data wytworzenia:
2006-06-20
Data publikacji:
2010-11-08
Data aktualizacji:
2018-12-27
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-12-27 16:14:57
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2018-07-20 11:22:08
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2018-06-04 19:34:22
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2018-03-09 09:35:22
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2018-02-05 12:22:03
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2018-02-05 12:21:28
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-12-22 11:36:04
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-12-17 09:51:36
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-12-17 09:48:52
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-12-17 09:46:58
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja