BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2

Na tej stronie prezentujemy przepisy dot. naszej placówki

ZSM nr 2 w Krakowie dostępny na stronie internetowej szkoły pod adresem

http://zsm2krakow.pl/index.php/informacje-o-szkole/prawo-szkolne