BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2

Ogłoszenia

 

15.07.2019. Protokoły dotyczące wyboru oferty

 W związku z wyborem najlepszych ofert dot. komputerów i monitorów interaktywnych, udostępniamy protokoły z postępowania w tej sprawie:


27.06.2019. Zapraszamy do składania ofert cenowych

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie zaprasza do składania ofert cenowych na:

 Oferty można składać do 12 lipca 2019.


6.09.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - informacja o udzieleniu zamówienia

W związku z wyborem oferty dot. zamówienia na usługę społeczną, udostępniamy informację o udzieleniu zamówienia.5.09.2018 Informacja o złożonych oferach

Udostępniamy informację o złożonych ofertach na realizację usługi społecznej.27.08.2018 Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi społecznej, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+. Oferty można składać do 5 września 2018 do godz. 10:00.


12.07.2018. Protokoły dotyczące wyboru ofert

W związku z wyborem ofert dot. modernizacji sal lekcyjnych i czytelni, udostępniamy protokoły z postępowania w tej sprawie:


28.06.2018 Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do składania ofert na modernizację posadzki w czytelni i sali nr 62. Oferty można składać do 6 lipca 2018 do godz. 11:00.


27.06.2018 Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do składania ofert na modernizację sal lekcyjnych. Oferty można składać do 6 lipca 2018 do godz. 11:00.

 

18.06.2018. Protokoły dotyczące wyboru oferty

 W związku z wyborem najlepszych ofert dot. komputerów i monitorów interaktywnych, udostępniamy protokoły z postępowania w tej sprawie:


4.06.2018. Zapraszamy do składania ofert cenowych

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie zaprasza do składania ofert cenowych na:

 Oferty można składać do 15 czerwca 2018.

 

 

2.03.2018. Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy i użyczenia

 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie udostępnia wykaz umów najmu, dzierżawy i użyczenia powierzchni i pomieszczeń.31.01.2018. Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy i użyczenia

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie udostępnia wykaz umów najmu, dzierżawy i użyczenia powierzchni i pomieszczeń.


 

5.12.2017. Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy i użyczenia

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie udostępnia wykaz umów najmu, dzierżawy i użyczenia powierzchni i pomieszczeń.7.11.2017. Protokół dotyczący wyboru oferty

W związku z wyborem oferty cenowej na zakup monitorów interaktywnych i tablic interaktywnych, udostępniamy protokół z postępowania w tej sprawie.23.10.2017. Zapraszamy do składania oferty cenowej

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie zaprasza do składania oferty cenowej na 4 sztuki monitorów interaktywnych 65" i 2 zestawy tablic interaktywnych. Oferty można składać do 30 października 2017. Więcej...14.03.2017. Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy i użyczenia

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie udostępnia wykaz umów najmu, dzierżawy i użyczenia powierzchni i pomieszczeń.24.11.2016. Protokół dotyczący wyboru oferty zakupu 41 komputerów

 W związku z wyborem oferty cenowej na zakup 41 sztuk komputerów poleasingowych, udostępniamy protokół z postępowania w tej sprawie.

 

 

8.11.2016. Zapraszamy do składania oferty cenowej na 41 komputerów

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie zaprasza do składania oferty cenowej na 41 sztuk komputerów poleasingowych. Oferty można składać do 21 listopada 2016. Więcej...

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Udostępnianie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach następuje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami), przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczególnymi, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 92 z późniejszymi zmianami).

Przyzakładowa Składnica Akt Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie znajduje się w siedzibie szkoły – os. Spółdzielcze 6 w Krakowie. Udostępnianie dokumentacji z Przyzakładowej Składnicy Akt następuje wyłącznie na terenie szkoły przez uprawnionego pracownika.