BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące naszej placówki


UCHWAŁA NR LXXXIX/2216/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.1. Statut Szkoły tekst ujednolicony stan na 28.11.2017

 

2. Procedura udzielania informacji publicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie


3. Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie


4. Regulamin pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie


5. Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

 


Anna Gawinek Pisarczyk – dyrektor

Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
ul. Kapucyńska 2; 31 – 113 Kraków
telefon 12 422-02-84; 12 422-99-13
fax 12  422-79-08
www.zse1.edu.pl
e-mail: zsekon1@bci.krakow.pl

Wojciech Polański – vicedyrektor

  • ds kształcenia ogólnego


Renata Suruło – vicedyrektor

  • ds kształcenia zawodowego


UWAGA: Adres korespondencyjny, telefony, fax, strona www, e-mail wspólny dla wszystkich typów szkół!