BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

Bieżące oferty:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Kontynuacja konserwacji i rekontrukcji stolarki okiennej w dawnej Akademii Handlowej - obecnie Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie"

OGŁOSZENIE

Opis przedmiotu zamowienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEDMIAR ROBÓT

FORMULARZE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

PROGRAM KONSERWATORSKI

PROJEKT BUDOWLANY

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

DECYZJA BUDOWLANA

ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


"Modernizacja instalacji elektrycznej i remont wnętrz w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1

w Krakowie ul. Kapucyńska 2"

OGŁOSZENIE 

Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

 - budowlana

-  elektryczny: część I, część II

PRZEDMIAR ROBÓT:

- budowlany

- elektryczny

FORMULARZE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

PROJEKT BUDOWLANY

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

DECYZJA BUDOWLANA
OGŁOSZENIE WYNIKU 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-08-29 12:47:56
DOROTA GRABOWSKA
 Edycja
2018-08-21 13:54:22
DOROTA GRABOWSKA
 Edycja
2018-08-21 13:14:49
DOROTA GRABOWSKA
 Edycja
2018-08-06 12:31:03
DOROTA GRABOWSKA
 Edycja
2018-07-11 12:08:41
DOROTA GRABOWSKA
 Edycja
2018-07-11 12:01:24
DOROTA GRABOWSKA
 Edycja
2018-07-11 11:49:37
DOROTA GRABOWSKA
 Edycja
2018-07-11 11:40:11
DOROTA GRABOWSKA
 Edycja
2018-06-25 13:01:38
DOROTA GRABOWSKA
 Edycja
2018-06-25 12:58:03
DOROTA GRABOWSKA
 Edycja