BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

Bieżące oferty:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Kontynuacja konserwacji i rekontrukcji stolarki okiennej w dawnej Akademii Handlowej - obecnie Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie"

OGŁOSZENIE

Opis przedmiotu zamowienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEDMIAR ROBÓT

FORMULARZE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

PROGRAM KONSERWATORSKI

PROJEKT BUDOWLANY

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

DECYZJA BUDOWLANA

ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


"Modernizacja instalacji elektrycznej i remont wnętrz w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1

w Krakowie ul. Kapucyńska 2"

OGŁOSZENIE 

Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

 - budowlana

-  elektryczny: część I, część II

PRZEDMIAR ROBÓT:

- budowlany

- elektryczny

FORMULARZE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

PROJEKT BUDOWLANY

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

DECYZJA BUDOWLANA
OGŁOSZENIE WYNIKU 

Osoba odpowiedzialna:
ANNA GAWINEK-PISARCZYK
Osoba publikująca:
DOROTA GRABOWSKA
Data wytworzenia:
2018-06-22
Data publikacji:
2018-06-23
Data aktualizacji:
2018-08-29