BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2

 

 

 

Biuletyn Informacyjny

Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie

Adres:    30-731 Kraków, ul. Grochowa nr 23.

 tel. /fax: 12 653 26 91

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie jest placówką oświatową zapewniajacą opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania; oraz słuchaczom kolegiów kształcenia nauczycieli i pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.

 


Organy Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2:

Dyrektor - Kinga Czyż,

 

Rada pedagogiczna:

 • Banasiewicz Beata - nauczyciel wychowawca 
 • Bystroń-Błach Małgorzata - nauczyciel wychowawca  
 • Lewoń Jolanta - nauczyciel wychowawca
 • Michałek Małgorzata - nauczyciel wychowawca
 • Węglarski Grzegorz - nauczyciel wychowawca
 • Wieczorek-Górz Katarzyna- nauczyciel wychowawca

 


 

Stanowiska urzędnicze:

 •  
  • Główny księgowy:             Barbara Sala
  • Sekretarz:                         Krystyna Pogudz
  • Kierownik gospodarczy:   Dariusz Marchiński

 

Dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie urzęduje we wszystkie dni tygodnia, tj.:

 •  
  • poniedziałek;     w godz. 1100 - 1400,
  • czwartek;               w godz. 900 - 1200.

W godzinach urzędowania dyrektor przyjmuje strony w przedmiocie skarg i wniosków; w trybie postanowień ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie BSP 2 w Krakowie. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.