BIP MJO - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1

Biuletyn Informacji Publicznej

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KRAKOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH (19.01.2018 R.)

 

Serdecznie zapraszamy naspotkanie dla pedagogów szkolnych:

- 1 lutego (czwartek) - godz. 10.00 - dla pedagogów szkół podstawowych i gimnazjów

- 8 lutego (czwartek) - godz. 10.00 - dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych

  

Szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI -> Spotkania pedagogów szkolnych

  


 

SPOTKANIE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH (19.01.2018 R.)

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla nauczycieli przedszkolnych

we wtorek - 23 stycznia 2018r. o godz. 9.00 - na terenie naszej poradni

 

Szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI

 


 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH "SZKOŁA DLA RODZICÓW"

 

Szczegółowe informacje w zakładce na naszej stronie www: Aktualności / Szkoła dla Rodziców (kliknij tutaj)

 


 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów na spotkanie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w celu omówienia procedur nowego zadania poradni - wspomagania szkół i placówek oświatowych. Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie internetowej (kliknij tutaj)

 


 

Poradnia psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krakowie, należy do największych tego typu placówek na terenie województwa małopolskiego. Zatrudnia 37 pracowników pedagogicznych (psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, reedukatorów, surdopedagoga i lekarza psychiatrę) oraz 5 pracowników administracji i obsługi. Jest to wysoce wykwalifikowana kadra specjalistów, wielu posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz posiada ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz różne formy doskonalenia zawodowego. PPP Nr 1 jest placówką niezależną strukturalnie od szkoły, instytucjonalnie neutralną ale ściśle zintegrowaną z systemem edukacji i władzami samorządowymi. Obejmuje swoim działaniem Śródmieście Krakowa. Celem poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodziców, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej itp. Realizacja tych zadań odbywa się na terenie poradni, w szkole, innych placówkach a także w środowisku rodzinnym dziecka.

 

Zapraszamy na naszą stronę domową

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Poradni. Informacje zostaną udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.