BIP MJO - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1

Biuletyn Informacji Publicznej

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KRAKOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TERMINY DYŻURÓW PRACOWNIKÓW REJONOWYCH PPP-1 (16.05.2017 R.)

Terminy dyżurów pracowników rejonowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

w roku szkolnym 2016/2017 (kliknij tutaj)

 


 

SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW (16.05.2017 R.)

 

Serdecznie zapraszamy naspotkanie dla pedagogów szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów, które odbędzie się

18 maja 2017r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej

 

Plan spotkania:

1. Informacje bieżące.

2. Główny temat spotkania: „Przygody dzieci i młodzieży z nowymi technologiami i co z nich wynika dla uczenia się. W roli głównej wyniki badań Manfreda Spitzera oraz innych badaczy” – mgr Maria Turcza (psycholog PPP1 w Krakowie).

3. Pytania i dyskusja.

4. Indywidualne spotkania pracowników Poradni z pedagogami szkolnymi.

 


 

SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (16.05.2017 R.)

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla pedagogów szkolnych szkół ponadgimnazjalnych, które odbędzie się

25 maja 2017r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej

 

Plan spotkania:

1. Informacje bieżące.

2. Główny temat spotkania: „Przygody dzieci i młodzieży z nowymi technologiami i co z nich wynika dla uczenia się. W roli głównej wyniki badań Manfreda Spitzera oraz innych badaczy” – mgr Maria Turcza (psycholog PPP1 w Krakowie).

3. Pytania i dyskusja.

4. Indywidualne spotkania pracowników Poradni z pedagogami szkolnymi.

 


 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH "SZKOŁA DLA RODZICÓW"

 

Szczegółowe informacje w zakładce na naszej stronie www: Aktualności / Szkoła dla Rodziców (kliknij tutaj)

 


 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów na spotkanie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w celu omówienia procedur nowego zadania poradni - wspomagania szkół i placówek oświatowych. Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie internetowej (kliknij tutaj)

 


 


Poradnia psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krakowie, należy do największych tego typu placówek na terenie województwa małopolskiego. Zatrudnia 37 pracowników pedagogicznych (psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, reedukatorów, surdopedagoga i lekarza psychiatrę) oraz 5 pracowników administracji i obsługi. Jest to wysoce wykwalifikowana kadra specjalistów, wielu posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz posiada ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz różne formy doskonalenia zawodowego. PPP Nr 1 jest placówką niezależną strukturalnie od szkoły, instytucjonalnie neutralną ale ściśle zintegrowaną z systemem edukacji i władzami samorządowymi. Obejmuje swoim działaniem Śródmieście Krakowa. Celem poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodziców, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej itp. Realizacja tych zadań odbywa się na terenie poradni, w szkole, innych placówkach a także w środowisku rodzinnym dziecka.

 

Zapraszamy na naszą stronę domową

 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Poradni. Informacje zostaną udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.