BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Redakcja

Magdalena Kosek - administrator

tel.: +48122674420

faks: +48122668622

e-mail: sosw@blind.krakow.pl

adres: ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków