BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Polityki, programy, raporty

Plan pracy Ośrodka

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

Plan nadzoru pedagogicznego:

Załączniki nie są publikowane ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych.