BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Jak załatwić sprawę

 

Sekretariat Ośrodka

tel.: 12 266 66 80, 12 269 31 25, 12 267 44 20

fax:12 266 86 22

e-mail: sosw@blind.krakow.pl

czynny: poniedziałek – piątek 7.00–14.00

 

 

Biblioteka – tel.: 12 266 66 80 lub 12 269 31 25, wewn. 126

e-mail: biblioteka.dn@gmail.com

 • poniedziałek  8.00–18.00
 • wtorek  8.00–9.05 i 10.00–18.00
 • środa  biblioteka nieczynna
 • czwartek  8.00–18.00
 • piątek  8.00–15.00

 

Pedagog Szkoły Podstawowej – 12 266 66 80 lub 12 269 31 25, wewn. 148

 • poniedziałek  7.30–14.30
 • wtorek  7.30–14.30
 • środa  10.30–18.30
 • czwartek  7.30–11.30
 • piątek  7.30–12.30

 

Pedagog Gimnazjum – 12 266 66 80 lub 12 269 31 25, wewn. 148

 • poniedziałek  7.30–15.30
 • wtorek  11.00–19.00
 • środa  7.30–14.30
 • czwartek  8.00–11.00
 • piątek  8.00–13.00

 

Pedagog szkół ponadgimnazjalnych – 12 266 66 80 lub 12 269 31 25, wewn. 144

 • poniedziałek  7.30–8.20, 9.05–11.50, 12.35–14.30
 • wtorek  12.35–18.05
 • środa  9.55–13.15
 • czwartek  9.05–12.05
 • piątek  7.30–13.30

 

Psycholog Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 12 266 66 80 lub 12 269 31 25, wewn. 135

 • poniedziałek  10.30–17.00
 • wtorek  14.00–17.45
 • środa  10.00–15.45
 • czwartek  11.00–15.00
 • piątek  11.00–16.00

 

Psycholog szkół ponadgimnazjalnych – 12 266 66 80 lub 12 269 31 25, wewn. 135

 • poniedziałek  13.00–19.00
 • wtorek  8.30–14.30
 • środa  13.15–18.15
 • czwartek  13.00–19.00
 • piątek  8.30–13.30

 

Doradca zawodowy – tel.: 12 266 66 80 lub 12 269 31 25, wewn. 144

e-mail: doradca.zawodowy@blind.krakow.pl

 • poniedziałek  14.45–19.30
 • wtorek  7.30–15.00
 • środa  7.30–10.00 i 12.35–13.00
 • czwartek  7.30–14.00
 • piątek  7.30–10.00 i 11.45–12.00

 

Opieka pielęgniarska – tel. 12 266 66 80 lub 12 269 31 25, wewn. 125

 • poniedziałek–czwartek  7.00–20.05
 • piątek  7.00–19.05

 

 

Sprawy prowadzone przez Ośrodek

Obowiązek szkolny:

 • zapisy do szkoły,
 • ewidencja uczniów,
 • arkusze ocen i dzienniki.

 

Sprawy administracyjne:

 • wydawanie legitymacji uczniowskich,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego,
 • skreślenia z listy uczniów,
 • wydawanie duplikatów.

 

Postępowanie w sprawach nieletnich – wnioski do Sądu Rodzinnego.

 

Sprawy kadrowe – sprawy osobowe pracowników Ośrodka.

 

Sprawozdawczość: raporty, sprawozdania, rejestry, ewidencje.

 

Archiwum:

 • akta osobowe pracowników,
 • księgi uczniów,
 • dzienniki lekcyjne,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi protokołów egzaminów dojrzałości,
 • księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • zarządzenia dyrektora Ośrodka,
 • plany budżetowe,
 • dokumentacja finansowa i księgowa,
 • kroniki szkolne.