BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania Ośrodka:

 

Statut Ośrodka

Statut Szkoły Podstawowej nr 73

Statut Gimnazjum nr 68

Statut Technikum Nr 26

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 33

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 5

Statut Szkoły Policealnej Nr 19

Statut XI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Statut Szkoły Muzycznej I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego

 

Regulamin Internatu

 

Program Wychowawczy

Program Profilaktyki

Plan pracy Ośrodka

 

Plan nadzoru pedagogicznego: