BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Informacje o jednostce


Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
Symbol: SOSWO
Adres: ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków
Telefon: +48122666680, +48122693125, +48122674420
Faks: +48122668622
Email: sosw@blind.krakow.pl
WWW: http://www.blind.krakow.pl
NIP: 9441315341
REGON: 000192790
Zakres działania: działalność edukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza
Uwagi: sekretariat czynny w godz. 7.00–14.00
Władze:
Dyrektor Ośrodka mgr Barbara Planta
Wicedyrektorzy: 
kierująca Szkołą Podstawową nr 73  mgr Agnieszka Nawrocka
kierująca Gimnazjum nr 68  mgr Agnieszka Nawrocka
kierująca szkołami ponadgimnazjalnymi mgr inż. Teresa Miszke
kierująca Szkołą Policealną Nr 19 mgr inż. Teresa Miszke
kierująca XI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych mgr inż. Teresa Miszke
kierująca Szkołą Muzyczną mgr Małgorzata Bała
kierująca Internatem mgr Elżbieta Hardzina
kierujący Internatem mgr Marcin Dębski