BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3

Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr3

im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Praska 64

30-322 Kraków

 

 


Zapraszamy również do naszego serwisu domowego

 

logo ośrodka

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Ośrodka.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.