BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Informacje organizacyjne

 

 

 

Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Symbol: SOSW1
Adres: 30-307 Kraków ul. Barska 45
Telefon: (12)266 29 67; (12)266 94 01
Faks: (12) 266 29 67
Email: szkola@soswnr1krakow.pl; dyrekcja@soswnr1krakow.pl
WWW: http://www.soswnr1krakow.pl/
Zakres działania: działalność edukacyjna dotycząca młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i ze sprzężeniami.
Uwagi: sekretariat czynny w godzinach 9.00 - 14.00
Władze:


dyrektor SOSW nr 1:                                               mgr Jarosław Statek


v-ce dyrektor:                                                                mgr  Sylwia Ciężkowska

v-ce dyrektor:                                                                mgr Jolanta Nycz

kierownik warsztatów:                                                 Bogusława Bocianowska

kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych:                mgr Agata Kuza