BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Informacje o jednostce


Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Placówki/oddziały wchodzące w skład jednostki: Szkoła Branżowa I stopnia nr 30, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 2
Symbol: SOSW1
Adres: ul. Barska 45, 30-307 Kraków
Telefon: +48122662967, +48122669401
Faks: (012) 266 29 67
Email: szkola@soswnr1krakow.pl;dyrekcja@soswnr1krakow.pl
WWW: http://www.soswnr1krakow.pl/
NIP: 9441472856
Zakres działania: działalność edukacyjna dotycząca młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i ze sprzężeniami.
Uwagi: sekretariat czynny w godzinach 9.00 - 14.45
Władze:
Dyrektor mgr Jarosław Statek
v-ce dyrektor mgr Sylwia Ciężkowska
v-ce dyrektor  mgr Jolanta Nycz
Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych mgr Agata Kuza
Kierownik warsztatów  Bogusława Bocianowska

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-25 09:13:47
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2018-05-25 09:10:39
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2018-04-18 10:30:18
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2017-09-21 14:09:15
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2017-09-21 14:08:43
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2017-09-21 13:33:00
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2017-04-21 08:22:41
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2017-04-21 08:20:11
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2017-04-21 08:19:49
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2017-02-16 08:41:32
MARIUSZ FORNAL
 Edycja