BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

brak naborów trwających

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25 (Księgowa 0,5 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ( Inspektor ds. administracyjnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego (2018)


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach