BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Jak załatwić sprawę

 

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Sprawę załatwia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Telefon: 12 616 53 13

E-mail: do@mops.krakow.pl

lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania

 

Procedura przyjęcia do DPS / Warunki przyjęcia określa procedura MOPS-1 /

Załączniki do procedury: / Zaświadczenie o wysokości dochodu /

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-08-03 10:49:07
JOLANTA GARBIEŃ
 Edycja
2016-05-24 09:01:06
MACIEJ BAŻELA
 Edycja
2015-05-19 12:23:33
MACIEJ BAŻELA
 Edycja
2014-04-28 15:16:57
MACIEJ BAŻELA
 Edycja
2013-04-08 09:34:06
MACIEJ BAŻELA
 Publikacja