BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Jak załatwić sprawę

 

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Sprawę załatwia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Telefon: 12 616 53 13

E-mail: do@mops.krakow.pl

lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania

 

Procedura przyjęcia do DPS / Warunki przyjęcia określa procedura MOPS-1 /

Załączniki do procedury: / Zaświadczenie o wysokości dochodu /

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR GRAŻYNA DĄBROŚ
Osoba publikująca:
JOLANTA GARBIEŃ
Data wytworzenia:
2013-04-08
Data publikacji:
2013-04-08
Data aktualizacji:
2018-08-03