BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

 

 

 

 

 

www.dpsnowaczynskiego.pl 

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.