BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Komunikaty DPSH w BIP MK

Komunikaty DPSH kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-02-17 Sprzedaż zbędnych składników majątkowych - Myjnia i urządznie parowe

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej im. L.i A. Helclów W Krakowie