BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Radziwiłłowska 8

 

 

Zapraszamy również do naszej strony domowej

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępneniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dniu od daty złożenia wniosku