BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie

 


Są dwie drogi aby przeżyć życie. Jedna, to żyć tak, jakby nic nie było cudem.
Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.
 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.dpskluzeka.pl


 

 

 

 

 

 

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie: na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
PIOTR ZIELIŃSKI
Osoba publikująca:
PAULINA KRAWCZYK
Data wytworzenia:
2004-07-01
Data publikacji:
2012-07-17
Data aktualizacji:
2015-07-28