BIP Archiwalny - ZSO6 (data archiwizacji: 2017-10-19, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/742/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Dokument archiwalny
Prawo Statut Szkoły Misja i wizja Szkoły Podstawa prawna działania: Uchwała Rady Miasta w sprawie utworzenia szkoły