BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 2

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Specjalnych Nr 2
Symbol: ZSS2
Adres: ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
Telefon: +48124247468
Faks: 124247468
Email: zssnr2.krakow@interia.pl
WWW: http://zss2.krakow.pl/
NIP: 6761736835
REGON: 000700476
Zakres działania: Zespół Szkół Specjalnych nr 2 jest placówką przeznaczoną dla dzieci przewlekle chorych, leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej i ul. Strzeleckiej 2a oraz w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Kopernika 21a. Placówka zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych szkoły podstawowej i liceum.
Uwagi: sekretariat czynny w godz. 9.00 - 12.00
Władze:
Dyrektor  Małgorzata Brzeska
Z-ca dyrektora  Urszula Burys

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki