BIP Archiwalny - ZSO51 (data archiwizacji: 2017-10-10, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
Informacje organizacyjne Dyrektor Szkoły: Paweł Maślej Zastępcy Dyrektora Szkoły: Joanna Krakowiak, Jadwiga Suder Sekretariat: Małgorzata Pieprzyk