BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107

 

1. Zajęcia dla przedszkolaków


Zapraszamy przedszkolaków wraz z rodzicami na cykl zajęć otwartych w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 17.00 – 18.00.

 

Proponowane zajęcia będą miały następującą tematykę:

 

02. 10. 2018 r. – Zabawy z językiem angielskim

 

06. 11. 2018 r. – Jesienne zabawy plastyczne

 

04. 12. 2018 r. – Muzyczne zabawy z chustą animacyjną

 

08. 01. 2019 r. – Zima na wesoło.

 

 

 

2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych* w roku szkolnym 2018/2019

 

31 października 2018 (środa)

 

2 listopada 2018 (piątek)

 

15,16,17 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek środa)- egzaminy 8 -klasistów

 

2 maja 2019 (czwartek)

 

 

* W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-III w świetlicy w godzinach 7:00 do 17:00, a dla uczniów klas IV-VI w godzinach odpowiadających podziałowi godzin w danym dniu. Obecność dziecka w tym dniu w szkole należy wcześniej zgłosić wychowawcy klasy.

 

 

3. Ubezpieczenie uczniów

 

Wpłaty Rodziców z tytułu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW są dobrowolne. Prawo nie nakłada na szkołę i rodziców obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NNW jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice.

 

W naszej szkole od wielu lat korzystamy z usług Ergo Hestia w zakresie ubezpieczenia uczniów. Wybór uzasadniamy faktem braku zastrzeżeń ze strony rodziców w zakresie wypłaty odszkodowań. Oferta firmy uwzględnia także możliwość objęcia ubezpieczeniem uczniów z rodzin najbiedniejszych, którzy nie mieliby możliwości ochrony ze względu na złą sytuację materialną.

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są do wglądu w szkolnym sekretariacie.