BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107

1. Zebranie informacyjne dla rodziców klas I 2018/19

 

Zapraszamy Rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów na zebranie informacyjne w dniu

 

12 czerwca 2018– wtorek – o godz. 17.30

 


2. Zapisy do klas I 2018/19


Zapisy do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2011 roku.

 

Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento https://krakow.elemento.pl

 

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów wraz z harmonogramem rekrutacji dostępne są tutaj.

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły będzie można składać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu zobacz

 

 

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 1-28.03.2018 r.

 

 

 Do klasy integracyjnej dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane jest na podstawie skierowania.

Jeżeli dziecko mieszka poza Krakowem to wniosek o skierowanie do szkoły podstawowej integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi rodzic/prawny opiekun składa do właściwej gminy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznej szkoły podstawowej integracyjnej i oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, stosuje się zasady takie same jak do oddziału ogólnodostępnego.3. DZIEŃ OTWARTY


ZAPRASZAMY PRZEDSZKOLAKÓW I ICH RODZICÓW

 

NA DZIEŃ OTWARTY

 

6 marca 2018 (wtorek) godz. 17.00 - 18.304. Zajęcia dla przedszkolaków

 

W tym roku szkolnym otwieramy cykl zajęć otwartych dla przedszkolaków.

 

 W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 17.00 – 18.00.

 

 Proponowane zajęcia będą miały w kolejnych miesiącach następującą tematykę:

 

 

03. 10. 2017 r. – Muzyczne zabawy z chustą animacyjną

 

 

07. 11. 2017 r. – Jesienne zabawy plastyczne

 

 

05. 12. 2017 r. – Mikołajki

 

 

09. 01. 2017 r. – Noworoczne niespodzianki

 

 

06. 02. 2017 r. – Zima jeszcze trwa

 

 

06. 03. 2017 r. – Wiosna tuż, tuż!

 

 

10. 04. 2017 r. – Bliżej Europy

 

 

08. 05. 2017 r. – Na sportowo

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI WRAZ Z RODZICAMI

 

 

5. Dni wolne od zajęć dydaktycznych* w roku szkolnym 2017/2018

 

30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

2 maja 2018 (środa)

4 maja 2018 (piątek)

1 czerwca 2018 (piątek)

 

* W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-III w świetlicy w godzinach 7:00 do 17:00, a dla uczniów klas IV-VI w godzinach odpowiadających podziałowi godzin w danym dniu. Obecność dziecka w tym dniu w szkole należy wcześniej zgłosić wychowawcy klasy.

 

 

6. Ubezpieczenie uczniów

 

Wpłaty Rodziców z tytułu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW są dobrowolne. Prawo nie nakłada na szkołę i rodziców obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NNW jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice.

 

W naszej szkole od wielu lat korzystamy z usług Ergo Hestia w zakresie ubezpieczenia uczniów. Wybór uzasadniamy faktem braku zastrzeżeń ze strony rodziców w zakresie wypłaty odszkodowań. Oferta firmy uwzględnia także możliwość objęcia ubezpieczeniem uczniów z rodzin najbiedniejszych, którzy nie mieliby możliwości ochrony ze względu na złą sytuację materialną.

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są do wglądu w szkolnym sekretariacie.