BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107

 

1. ZEBRANIE INFORMACYJNE - KLASY I 2019/20

 

Zapraszamy Rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów na zebranie informacyjne w dniu

 

11 czerwca 2019 (wtorek), o godz. 17.30.
2. ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ - 2019/20


Zapisy do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2012 roku.

 

Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento https://krakow.elemento.pl

 

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów wraz z harmonogramem rekrutacji dostępne są tutaj.

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły będzie można składać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 1-29.03.2019 r.

 

Do klasy integracyjnej dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane jest na podstawie skierowania.

Jeżeli dziecko mieszka poza Krakowem to wniosek o skierowanie do szkoły podstawowej integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi rodzic/prawny opiekun składa do właściwej gminy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznej szkoły podstawowej integracyjnej i oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, stosuje się zasady takie same jak do oddziału ogólnodostępnego.

 

 


3. DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW I ICH RODZICÓW


ZAPRASZAMY PRZEDSZKOLAKÓW I ICH RODZICÓW

 

NA DZIEŃ OTWARTY

 

11 marca 2019 (poniedziałek) godz. 17.00 - 19.00

 

 

Ten dzień jest przeznaczony specjalnie dla Was abyście zobaczyły, że szkoła jest interesujcym miejscem. Zaproponujemy Wam w tym dniu ciekawe atrakcje, a Wasi Rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą i propozycjami edukacyjnymi naszej szkoły oraz porozmawiać z nauczycielami.

 

 

 Szczegółowy program:

 

1. Spotkanie Rodziców z Panią Dyrektor

 

2. Przedstawienie dla dzieci pt. "Zniknięcie bajek"

 

3. Bajkowa zgaduj-zgadula

 

4. Plastyczni detektywi

 

5. Sprawne ręce i coś więcej

 

6. Łamigłówki matematyczne

 

7. English is fun

 

8. Rytm i melodia

 

 

 

4. Zajęcia dla przedszkolaków


Zapraszamy przedszkolaków wraz z rodzicami na cykl zajęć otwartych w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 17.00 – 18.00.

 

Proponowane zajęcia będą miały następującą tematykę:

 

02. 10. 2018 r. – Zabawy z językiem angielskim

 

06. 11. 2018 r. – Jesienne zabawy plastyczne

 

04. 12. 2018 r. – Muzyczne zabawy z chustą animacyjną

 

08. 01. 2019 r. – Zima na wesoło.

 

 

 

5. Dni wolne od zajęć dydaktycznych* w roku szkolnym 2018/2019

 

31 października 2018 (środa)

 

2 listopada 2018 (piątek)

 

15,16,17 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek środa)- egzaminy 8 -klasistów

 

2 maja 2019 (czwartek)

 

 

* W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-III w świetlicy w godzinach 7:00 do 17:00, a dla uczniów klas IV-VI w godzinach odpowiadających podziałowi godzin w danym dniu. Obecność dziecka w tym dniu w szkole należy wcześniej zgłosić wychowawcy klasy.

 

 

6. Ubezpieczenie uczniów

 

Wpłaty Rodziców z tytułu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW są dobrowolne. Prawo nie nakłada na szkołę i rodziców obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NNW jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice.

 

W naszej szkole od wielu lat korzystamy z usług Ergo Hestia w zakresie ubezpieczenia uczniów. Wybór uzasadniamy faktem braku zastrzeżeń ze strony rodziców w zakresie wypłaty odszkodowań. Oferta firmy uwzględnia także możliwość objęcia ubezpieczeniem uczniów z rodzin najbiedniejszych, którzy nie mieliby możliwości ochrony ze względu na złą sytuację materialną.

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia