BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107

 

1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych* w roku szkolnym 2017/2018

 

30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

2 maja 2018 (środa)

4 maja 2018 (piątek)

1 czerwca 2018 (piątek)

 

* W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-III w świetlicy w godzinach 7:00 do 17:00, a dla uczniów klas IV-VI w godzinach odpowiadających podziałowi godzin w danym dniu. Obecność dziecka w tym dniu w szkole należy wcześniej zgłosić wychowawcy klasy.

 

 

2. Ubezpieczenie uczniów

 

Wpłaty Rodziców z tytułu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW są dobrowolne. Prawo nie nakłada na szkołę i rodziców obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NNW jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice.

 

W naszej szkole od wielu lat korzystamy z usług Ergo Hestia w zakresie ubezpieczenia uczniów. Wybór uzasadniamy faktem braku zastrzeżeń ze strony rodziców w zakresie wypłaty odszkodowań. Oferta firmy uwzględnia także możliwość objęcia ubezpieczeniem uczniów z rodzin najbiedniejszych, którzy nie mieliby możliwości ochrony ze względu na złą sytuację materialną.

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są do wglądu w szkolnym sekretariacie.

 

 

3. Zajęcia dla przedszkolaków

 

W tym roku szkolnym otwieramy cykl zajęć otwartych dla przedszkolaków.

 

W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 17.00 – 18.00.

 

Proponowane zajęcia będą miały w kolejnych miesiącach następującą tematykę:

 

03. 10. 2017 r. – Muzyczne zabawy z chustą animacyjną

 

07. 11. 2017 r. – Jesienne zabawy plastyczne

 

05. 12. 2017 r. – Mikołajki

 

09. 01. 2017 r. – Noworoczne niespodzianki

 

06. 02. 2017 r. – Zima jeszcze trwa

 

06. 03. 2017 r. – Wiosna tuż, tuż!

 

10. 04. 2017 r. – Bliżej Europy

 

08. 05. 2017 r. – Na sportowo

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI WRAZ Z RODZICAMI