BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 50

Zapraszamy do serwisu BIP Szkoły Podstawowej nr 50  im. Włodzimierza Tetmajera

w Krakowie                                                                    www.sp50krakow.edupage.org


 

 

 

 

 

 

 

"Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia."


 

CO NAS WYRÓŻNIA:

Staramy się, aby nasza szkoła miała własny, niepowtarzalny klimat, przywiązujemy wagę do korzeni, dlatego współpracujemy z Tetmajerówką, Rydlówką, Towarzystwem Przyjaciół Bronowic i Towarzystwem Kultury Ludowej. Corocznie bierzemy udział w „Osadzaniu Chochoła” – imprezie organizowanej od dwudziestu lat w Rydlówce, upamiętniającej wydarzenia opisane w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego. Od 1992 roku organizujemy szkolną imprezę środowiskową – Festyn Bronowicki. Urządziliśmy także w szkole Izbę Tradycji Bronowic. 

 

 SALA GIMNASTYCZNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 W BRONOWICACH

To dobra informacja:

Młodzież ucząca się w tej samorządowej placówce może korzystać z nowoczesnej sali gimnastycznej.