BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza
Symbol: SP36
Adres: ul. Mazowiecka 70, 30-019 Kraków
Telefon: +48126336224
Faks: 12 623 73 20
Email: sp36@sp36.pl
WWW: http://www.sp36.pl
NIP: 6772183297
REGON: 000699224
Zakres działania: Działalność edukacyjna
Uwagi: sekretariat czynny w godz. 7.30 - 15.00
Władze:
dyrektor  Ryszard Sikora
wicedyrektor  Małgorzata Szostek