BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 31 im.dra Henryka Jordana

Na tej stronie prezentujemy przepisy dot. naszej placówki

 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 31 im. d-ra H. Jordana

 

 

 

 

Podstawa prawna działania:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty

 

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.