BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 4

Zapraszamy do serwisu BIP

Szkoły Podstawowej nr 4

im. Romualda Traugutta

w Krakowie

 

 

 

 

Zapraszamy do serwisu domowego:

www.sp4krakow.pl

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek  w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.