BIP MJO - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. świętego Wojciecha

 

 

Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej Nr 2 im. świętego Wojciecha

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. świętego Wojciecha prowadzi nauczanie na sześciu poziomach (1-8). W strukturze Szkoły znajduje się świetlica szkolna.

Szkołą kieruje dyrektor Szkoły współpracujący z dwoma wicedyrektorami.


Rok szkolny 2017/2018

Dyrektor: Jolanta Gajęcka

Pierwszy Wicedyrektor: Małgorzata Sadowska (min. nadzór pedagogiczny w klasach 4-7)

Drugi Wicedyrektor: Elżbieta Siemińska-Nogieć (min. nadzór pedagogiczny w klasach 1-3)

Liczba uczniów (stan na 1. września 2014 r.): 722

Liczba uczniów (stan na 1. września 2015 r.): 791

Liczba uczniów (stan na 1. września 2016 r.): 797

Liczba uczniów (stan na 1. września 2017 r.): 920

Liczba etatów nauczycielskich (stan na 1. września 2014 r.): 62,99

Liczba etatów nauczycielskich (stan na 1. września 2015 r.): 71,25

Liczba etatów nauczycielskich (stan na 1. września 2016 r.): 76,29

Liczba etatów nauczycielskich (stan na 1. września 2017 r.): 89,30

Liczba etatów administracji (w tym dyrektor, stan na 1. września 2014 r., 1 września 2015, 1. września 2016 r., 1. września 2017 r.): 3,00

Liczba etatów obsługi (stan na 1. września 2014 r., 1. września 2015 r., 1. września 2016 r., 1. września 2017 r.): 12,50


Lista oddziałów:

pierwsza a - 22

pierwsza b - 21

pierwsza c - 22

pierwsza d - 23

pierwsza e - 21

pierwsza f - 23

pierwsza g - 19 

druga a - 21 (dzieci sześcioletnie)

druga b - 19 (dzieci sześcioletnie)

druga c - 23 (dzieci sześcioletnie i siedmioletnie)

druga d - 25

druga e - 25

druga f - 18

trzecia a - 24 (dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu lat)

trzecia b - 18 (dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu lat)

trzecia c - 18 (dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu, siedmiu lat)

trzecia d - 24

trzecia e - 21

trzecia f - 22

trzecia g - 22

czwarta a - 22 (dzieci, które rozpoczęły edukację w  wieku sześciu lat)

czwarta b - 21

czwarta c - 24

czwarta d - 20

czwarta e - 20

czwarta f - 20 (dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu lat)

czwarta g - 20 (dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu, siedmiu lat)

piąta a - 23 (dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu lat)

piąta b - 24

piąta c - 24

piąta d - 25

piąta e - 23

szósta a - 18 (dzieci, które rozpoczęły edukacje w wieku sześciu lat)

szósta b - 19

szósta c - 27

szósta d - 27

siódma a - 18 (uczniowie, którzy rozpoczęli edukację w wieku sześciu lat)

siódma b - 19

siódma c - 28

siódma d - 25

siódma e - 20

siódma f - 21 (uczniowie, którzy rozpoczęli edukację w wieku sześciu lat)

 

 

Świetlica szkolna czynna jest od 6:30 do 17:00

Dzieci w świetlicy podzielone są na 14 grup. Każdą z grup prowadzi przydzielony nauczyciel (nauczyciele). Liczba dzieci przebywających pod opieką świetlicy: 462

 

W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, gabinet pedagoga, gabinet psychologa, gabinet logopedy, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet stomatologiczny.


Szkoła korzysta z posiłków przygotowywanych przez firmę "Stołóweczka" utworzoną przez byłego pracownika szkolnej kuchni po likwidacji w Krakowie szkolnych stołówek. Cena posiłku: 7,50 zł.