BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

Zapraszamy do serwisu BIP Szkoły Podstawowej nr 1

im. KEN w Krakowie

 

 

 

"Ze wszystkich spraw ludzkich,

sprawy wychowania i wykształcenia młodych pokoleń

nie przestaną być najważniejszymi sprawami

i nigdy z porządku dziennego nie zejdą"

 

Antoni Getlich

dyrektor Szkoły Wydziałowej Żeńskiej im. św. Scholastyki

Zapraszamy również do serwisu naszej szkoły www.sp1krakow.neostrada.pl

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej mieści się w zabytkowym budynku położonym w centrum Starego Krakowa, przy ulicy św. Marka 34. Ma prawie 145 letnią tradycję. Jest szkołą bezpieczną, przyjazną uczniom i rodzicom. Uczniowie mają do dyspozycji przestronne i zadbane sale, wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Korzystają z dwóch pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, bogatych zbiorów szkolnej biblioteki, sali gimnastycznej, świetlicy czynnej w godzinach 7:00 - 17:15 oraz stołówki. Uczniowie objęci są bezpłatnymi programami: "Szklanka mleka", "Owoce w szkole". Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele i pracownicy szkoły. Dodatkowo szkoła posiada monitoring wizyjny i współpracuje z firmą ochroniarską. Przez pięć dni w tygodniu opiekę medyczną nad uczniami sprawuje pielęgniarka. Szkoła jest szkołą ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Obecnie w 21 oddziałach uczy się w 477 uczniów. Program i metody pracy dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Szkoła posiada certyfikaty: "Szkoła z klasą", "Szkoła z pasją", "Promotor recyklingu", "Trzymaj formę", "Czysty Kraków-Lepsze Życie", "Certyfikat Wielkiego Serca", "Civis et Patria", "Szkoła Współpracy", "Nasza szkoła segreguje odpady". W bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, odpowiadającej zainteresowaniom uczniów znajdują się zajęcia prowadzone we współpracy z domami kultury. Dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych szkoła organizuje zajęcia nauczania indywidualnego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, relaksacyjne, rewalidacyjne, doskonalenia czytania, dodatkowe zajęcia dla uczniów powracających z zagranicy i obcojęzycznych. Szkoła realizuje projekty unijne ERASMUS+, STARS oraz programy finansowane z funduszy zewnętrznych: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, projekty edukacyjne Akademia Przyszłości, Akademia Młodego Krakowianina. Szkoła podejmuje działania innowacyjne. Od klasy I uczniowie uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka francuskiego. Szkoła daje możliwość uzyskania państwowych certyfikatów językowych i przeprowadza egzamin DELF. Uczniowie są laureatami konkursów przedmiotowych, osiągali najwyższe wyniki w sprawdzianie zewnętrznym oraz wysokie lokaty w konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych. W Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN organizowane są cykliczne konkursy i uroczystości: Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych, dni otwarte, dni sportu, Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, Konkurs Prozy i Poezji Frankofońskiej, Konkurs pięknego czytania po francusku, Festiwal Nauki, Konkurs Mam Talent, Konkurs Omnibus, Wagary na kółkach, Bieg Sylwestrowy, dopingowanie biegaczy Półmaratonu Marzanny i Cracovia Maraton. Od lat sławni ludzie ze świata kultury i nauki uczestniczą w spotkaniach z uczniami w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Program edukacji patriotycznej obejmuje cykliczne lekcje śpiewania pieśni patriotycznych wspólnie z artystami krakowskiego Kabaretu Loch Camelot. W okresie wiosennym szkoła organizuje wyjazd na zieloną szkołę nad morze, w okresie ferii zimowych akcję "Zima w szkole", a w okresie ferii letnich "Lato w szkole".

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który czynnie uczestniczy w życiu szkoły, podejmuje wiele działań o charakterze charytatywnym. Uczniowie klas starszych biorą udział w programie "Uczeń - Obywatel", "Trzymaj Formę". Uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie zrealizowali projekt "Szkoła Współpracy". Na terenie szkoły funkcjonuje harcówka ZHR. Szkoła organizuje spotkania dla przedstawicieli oświaty z różnych krajów w ramach programów edukacyjnych. W Szkole aktywnie działa Rada Rodziców.

W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje 21 oddziałów klas 0 - VIII

Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN jest bliska uczniowi, sprzyja rozwojowi jego osobowości i pomaga w odnalezieniu właściwej drogi w życiu. Nawiązuje do swoich dawnych dobrych tradycji. W dydaktyce i wychowaniu stawia na nowoczesność, efektywność i niekonwencjonalność. Główny cel wspólnej pracy kadry pedagogicznej to przygotowanie ucznia do życia w nowoczesnym społeczeństwie. W tym celu dobierane są ciekawe programy nauczania, wdrażane są autorskie programy wychowawcze, stosowane są nowatorskie atrakcyjne metody pracy oraz czytelne kryteria oceniania. Ważnym motywem działań szkoły jest edukacja kulturalna i wzmacnianie więzi emocjonalnych z Krakowem. Szkoła jest otwarta na współpracę z innymi placówkami, w tym również ze szkołami europejskimi poprzez realizację Europejskich Projektów Edukacyjnych. Szkoła kładzie nacisk na naukę języków obcych: języka angielskiego i języka francuskiego. Zapewnia opiekę uczniom w formie ciekawych zajęć świetlicowych. Nauczyciele rozbudzają wśród swoich wychowanków świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za zdrowe środowisko naturalne. Rodzice współpracują z nauczycielami, chętnie pomagają wychowawcom. Wszelkie inicjatywy szkoły wspiera sprawnie działająca Rada Rodziców.

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.